Witamy na stronie internetowej KP Logistic.

Każda z organizacji gospodarczych, każda mniejsza i większa firma działająca na polskim rynku ma codziennie bezpośredni kontakt z działaniami sfery logistyki.

Pojawia się pytanie, czym zajmuje się logistyka?

Logistyka jako pojęcie związane z gospodarką; to działania służące przepływom rzeczy i informacji, dziedzina zarządzania związana z przepływami dóbr i informacji, wiedza o wymienionych wcześniej przepływach.

Obszar zarządzania logistycznego w każdym przedsiębiorstwie obejmuje:

Kto był pierwszym logistykiem?

Odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta. Pierwszym logistykiem, był człowiek pierwotny, który w swoim codziennym życiu był zmuszony czerpać doświadczenia tej dzisiejszej dziedziny gospodarki. Był zmuszony "gromadzić zapasy, optymalnie zarządzać tymi zapasami, prognozować swoje potrzeby". Przez niektórych zawód logistyka jest traktowany jako "najstarszy zawód świata".

Nowoczesna logistyka jest już obecna w większości polskich przedsiębiorstw, chociaż w wielu przypadkach poziom zarządzania logistycznego jest mocno zróżnicowany.

Kadra zarządzająca każdego większego, średniego lub mniejszego podmiotu gospodarczego, ma jeden główny cel biznesowy, maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa przy jednoczesnej redukcji kosztów.

KP Logistic łączy szeroką wiedzę z praktyką, sprawdzoną w życiu gospodarczym.