Czym zajmuje się KP Logistic?

KP Logistic jest partnerem doradczym i konsultingowym mniejszych i średnich przedsiębiorstw, które planują w swoich strategiach biznesowych wykorzystanie szeroko rozumianych działań logistycznych ( optymalizacja przepływów, maksymalizacja zysków, usprawnienie łańcuchów dostaw ).

Założycielem KP Logistic jest:

Krzysztof Plewa - absolwent Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.
Karierę zawodową rozpoczął w roku 1984 w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym w Poznaniu, w latach 1989-1992 - pracownik Działów Handlowych kilku wiodących na rynku krajowym przedsiębiorstw.
Od roku 1992 związał się z czołowym operatorem branży TSL - Servisco Sp. z o.o. Początkowo kierował pionem cła w Servisco ( jako czynny agent celny ), brał jednocześnie aktywny udział w rozwoju tej firmy. W latach 1996-2004 członek Zarządu SPE Servisco, odpowiedzialny za obsługę wszystkich produktów międzynarodowych. Po integracji Servisco z DHL Intern. objął funkcję Dyrektora ds. spedycji i rozwijał sieć międzynarodowych przesyłek drobnicowych w zintegrowanych strukturach DHL Express.

Posiada duże doświadczenie w sektorze TSL. Do głównych osiągnięć należy:
- zaimplementowanie narzędzi informatycznych do zintegrowanej obsługi celnej - CRP, Intrastat,
- prowadzenie projektów operacyjnych związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej ( migracja personelu i obsługi operacyjnej do innego pionu - optymalizacja procesów ),
- uzyskanie pierwszych certyfikatów OPH ( harmonizacji procesów operacyjnych ) w strukturze DHL Freight,
- samodzielne stworzenie dokumentacji jakościowej dla potrzeb usług celnych i spedycji,
- wysokie oceny poaudytowe ( wewnętrzne i zewnętrzne ),
- udział w pracach wielu grup projektowych ( jako uczestnik, Kierownik Projektu oraz Sponsor Projektu ),
- aktywny udział w Konferencjach Naukowych sektora TSL,
- członek, założyciel Stowarzyszenia Prologistyka z siedzibą w Warszawie

Największym sukcesem zawodowym był ciągle wzrastający poziom rentowności produktu, za który był odpowiedzialny.

Po pracy, chętnie odpoczywa w cichych i odludnych zakątkach, uwielbia nurkowanie ( stopień nurka ), pływanie ( były czynny zawodnik z sukcesami na miarę mistrzostw Polski), podróżuje - nie zawsze służbowo.