Wizja KP Logistic:

partnerstwo w zarządzaniu wiedzą logistyczną.

Misja KP Logistic:

pełne wsparcie wiedzą logistyczną dla małych i średnich przedsiębiorstw w celu maksymalizacji ich zysku, dostarczanie najlepszych i optymalnych rozwiązań w celu poprawy łańcuchów dostaw, optymalizacja rozwiązań sieciowych, wsparcie w sferze zarządzania finansami oraz zasobami ludzkimi.